DANH MỤC TRANG

GIỚI THIỆU

Vì trên website còn nhiều hạn chế , mà blog thể hiện được nhiều code cho đủ các ngôn ngữ nên cần có sự hỗ trợ của blog, hơn nữa trên blog mọi người dễ cho ý kiến hơn , nói chung là thảo luận rất thuận tiện.
Mong sẽ được các bạn cho ý kiến giúp làm blog phong phú hơn hỗ trợ những hạn chế của website !

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Flash Xuân Bính Thân


Code:
<p align="center"><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" allowscriptaccess="never" height="200" src="https://sites.google.com/site/driveanhlevan/flash/Xuan2016.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="600" wmode="transparent" /></p>

Menu 3D Anhlevan

Number of online