DANH MỤC TRANG

GIỚI THIỆU

Vì trên website còn nhiều hạn chế , mà blog thể hiện được nhiều code cho đủ các ngôn ngữ nên cần có sự hỗ trợ của blog, hơn nữa trên blog mọi người dễ cho ý kiến hơn , nói chung là thảo luận rất thuận tiện.
Mong sẽ được các bạn cho ý kiến giúp làm blog phong phú hơn hỗ trợ những hạn chế của website !

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Flash Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Code flash Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, file trên SwfCabin:

<p align="center"><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.swfcabin.com/swf-files/1416107382.swf" wmode="transparent" height="195" width="600"></p> 

Menu 3D Anhlevan

Number of online