DANH MỤC TRANG

GIỚI THIỆU

Vì trên website còn nhiều hạn chế , mà blog thể hiện được nhiều code cho đủ các ngôn ngữ nên cần có sự hỗ trợ của blog, hơn nữa trên blog mọi người dễ cho ý kiến hơn , nói chung là thảo luận rất thuận tiện.
Mong sẽ được các bạn cho ý kiến giúp làm blog phong phú hơn hỗ trợ những hạn chế của website !

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Tính giới hạn Online

  Mở cửa sổ tính giới hạn

Một số hàm và ký hiệu cơ bản:
1/  Căn bậc hai của A:  sqrt(A)        -->  Căn bậc n của A:  A^(1/n)
2/  Trị tuyệt đối của A:   abs(A)
3/  Dương vô cực: infty  (+00)  ,  Âm vô cực:  - infty  (-00)
4/  Giới hạn bên phải:  Ví dụ  1^+
     Giới hạn bên trái:    Ví dụ  -2^-  


XEM HÌNH MINH HOẠ DƯỚI ĐÂY 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Menu 3D Anhlevan

Number of online