DANH MỤC TRANG

GIỚI THIỆU

Vì trên website còn nhiều hạn chế , mà blog thể hiện được nhiều code cho đủ các ngôn ngữ nên cần có sự hỗ trợ của blog, hơn nữa trên blog mọi người dễ cho ý kiến hơn , nói chung là thảo luận rất thuận tiện.
Mong sẽ được các bạn cho ý kiến giúp làm blog phong phú hơn hỗ trợ những hạn chế của website !

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Code thay đổi ảnh nền trang tự động

<!DOCTYPE html>
<html>

<script type="text/javascript">
var num;
var temp=0;
var speed=5000; /* this is set for 5 seconds, edit value to suit requirements */
var preloads=[];
/* add any number of images here */
preload(

'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide1.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide2.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide3.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide4.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide5.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide6.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide7.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide8.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide9.jpg',
'http://www.nhackhongloi.org/upload/gallery/slide10.jpg',

);
function preload(){
for(var c=0;c<arguments.length;c++) {
preloads[preloads.length]=new Image();
preloads[preloads.length-1].src=arguments[c];
}
}
function rotateImages() {
num=Math.floor(Math.random()*preloads.length);
if(num==temp){
rotateImages();
}
else{
document.body.style.backgroundImage='url('+preloads[num].src+')';
temp=num;
setTimeout(function(){rotateImages()},speed);
}
}

if(window.addEventListener){
window.addEventListener('load',function(){setTimeout(function(){rotateImages()},speed)},false);
}
else {
if(window.attachEvent){
window.attachEvent('onload',function(){setTimeout(function(){rotateImages()},speed)});
}
}
</script>

<style type="text/css">body{background-repeat:no-repeat;background-position-x:50%;transition:background 1s ease;}</style>

</html>

----------------------------------------------------------

Các bạn nhớ thay link hình ảnh của mình nha.

XEM DEMO

Menu 3D Anhlevan

Number of online